...

Na rysunku poniżej przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f(x)=ax2+bx+c.

Na rysunku poniżej przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej ff określonej wzorem f(x)=ax2+bx+cf(x)=ax2+bx+c.

Zobacz!

Dodaj komentarz