Na rysunku przedstawiona jest prosta k o równaniu y=ax, przechodząca przez punkt A=(2,−3) i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt α nachylenia tej prostej od osi Ox.Zatem A.a=−2/3 B.a=−3/2 C.a=2/3 D.a=3/2

Na rysunku przedstawiona jest prosta k o równaniu y=ax, przechodząca przez punkt A=(2,−3) i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt α nachylenia tej prostej od osi Ox.Zatem A.a=−23 B.a=−32 C.a=23 D.a=32

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz