Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f.Funkcja f określona jest wzorem A.f(x)=−12(x−3)(x+1) B.f(x)=12(x−3)(x+1) C.f(x)=−12(x+3)(x−1) D.f(x)=12(x+3)(x−1)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f.Funkcja f określona jest wzorem A.f(x)=−12(x−3)(x+1) B.f(x)=12(x−3)(x+1) C.f(x)=−12(x+3)(x−1) D.f(x)=12(x+3)(x−1)
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz