Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność (3−x)(3+x)>(3−x)2 jest: A) 0B) 1

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność (3−x)(3+x)>(3−x)2(3−x)(3+x)>(3−x)2 jest:A) 00B) 11

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz