Objętość walca o promieniu podstawy 4 jest równa 96π. Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe: A) 16π

Objętość walca o promieniu podstawy 44 jest równa 96π96π. Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe:A) 16π16π

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz