Odległość między środkami okręgów o równaniach (x+1)2+(y−2)2=9 oraz x2+y2=10 jest równa A.5–√ B.10−−√−3 C.3 D.5

Odległość między środkami okręgów o równaniach (x+1)2+(y−2)2=9 oraz x2+y2=10 jest równa A.5–√ B.10−−√−3 C.3 D.5
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz