...

Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f(x)=13×2+4x+7 jest prosta o równaniu:

Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej ff określonej wzorem f(x)=13×2+4x+7f(x)=13×2+4x+7 jest prosta o równaniu:

Zobacz!

Dodaj komentarz