Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli o równaniu y=(x+2)(x−4) jest równa: A) −8B) −4C) 1

Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli o równaniu y=(x+2)(x−4)y=(x+2)(x−4) jest równa:A) −8−8B) −4−4C) 1

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz