Prosta k ma równanie y=2x−3. Wskaż równanie prostej l równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt D o współrzędnych (−2,1). A.y=−2x+3 B.y=2x+1 C.y=2x+5 D.y=−x+1

Prosta k ma równanie y=2x−3. Wskaż równanie prostej l równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt D o współrzędnych (−2,1). A.y=−2x+3 B.y=2x+1 C.y=2x+5 D.y=−x+1

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz