Prosta o równaniu x=−2 jest osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f(x)=ax2−8x+c. Punkt P=(2,2) należy do wykresu tej funkcji. Wyznacz współczynniki a i c.

Prosta o równaniu x=−2x=−2 jest osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej ff określonej wzorem f(x)=ax2−8x+cf(x)=ax2−8x+c. Punkt P=(2,2)P=(2,2) należy do wykresu tej funkcji. Wyznacz współczynniki aa i cc.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz