Prosta określona wzorem y=ax+1 jest symetralną odcinka AB, gdzie A=(−3,2) i B=(1,4). Wynika stąd, że A.a=−1/2 B.a=1/2 C.a=−2 D.a=2

Prosta określona wzorem y=ax+1 jest symetralną odcinka AB, gdzie A=(−3,2) i B=(1,4). Wynika stąd, że A.a=−1/2 B.a=1/2 C.a=−2 D.a=2
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz