Prosta przechodząca przez punkty A=(3,−2) i B=(−1,6) jest określona równaniem

Prosta przechodząca przez punkty A=(3,−2) i B=(−1,6) jest określona równaniem A.y=−2x+4 B.y=−2x−8 C.y=2x+8 D.y=2x−4
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz