Proste o równaniach: y=mx−5 oraz y=(1−2m)x+7 są równoległe, gdy: A) m=−1B) m=−13

Proste o równaniach: y=mx−5y=mx−5 oraz y=(1−2m)x+7y=(1−2m)x+7 są równoległe, gdy:A) m=−1m=−1B) m=−13m=−13

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz