Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku a. Jeżeli r oznacza promień podstawy walca, h oznacza wysokość walca, to A.r+h=a B.h−r=a2 C.r−h=a2 D.r2+h2=a2

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku a. Jeżeli r oznacza promień podstawy walca, h oznacza wysokość walca, toA.r+h=a B.h−r=a2 C.r−h=a2 D.r2+h2=a2

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz