Punkty A=(−1,1) i C=(1,9) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC|=|BC|. Podstawa AB tego trójkąta zawiera się w prostej o równaniu y=12x+32. Oblicz współrzędne wierzchołka B tego trójkąta

Punkty A=(−1,1) i C=(1,9) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC|=|BC|. Podstawa AB tego trójkąta zawiera się w prostej o równaniu y=12x+32. Oblicz współrzędne wierzchołka B tego trójkąta

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz