Punkty A=(−1,1) i C=(1,9) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC|=|BC|. Podstawa AB tego trójkąta zawiera się w prostej o równaniu y=12x+32. Oblicz współrzędne wierzchołka B tego trójkąta

Punkty A=(−1,1) i C=(1,9) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC|=|BC|. Podstawa AB tego trójkąta zawiera się w prostej o równaniu y=12x+32. Oblicz współrzędne wierzchołka B tego trójkąta
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz