Punkty M=(−2,0) i N=(2,4) są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Wysokość tego trójkąta jest równa: A) 42–√B) 22–√C) 26–√D) 83–√

Punkty M=(−2,0)M=(−2,0) i N=(2,4)N=(2,4) są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Wysokość tego trójkąta jest równa:A) 42–√42B) 22–√22C) 26–√26D) 83–√

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz