Punkty M=(2,0) i N=(0,−2) są punktami styczności okręgu z osiami układu współrzędnych. Które z poniższych równań opisuje ten okrąg? A) (x−2)2+(y−2)2=4B) (x−2)2+(y+2)2=4

Punkty M=(2,0)M=(2,0) i N=(0,−2)N=(0,−2) są punktami styczności okręgu z osiami układu współrzędnych. Które z poniższych równań opisuje ten okrąg?A) (x−2)2+(y−2)2=4(x−2)2+(y−2)2=4B) (x−2)2+(y+2)2=4(x−2)2+(y+2)2=4

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz