Rozwiązaniem równania (x2−2x−3)⋅(x2−9)x−1=0 nie jest liczba

Rozwiązaniem równania (x2−2x−3)⋅(x2−9)x−1=0 nie jest liczba A.−3 B.−1 C.1 D.3
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz