Rysunek przedstawia wykres funkcji f zbudowany z 6 odcinków, przy czym punkty B=(2,−1) i C=(4,−1) należą do wykresu funkcji.Równanie f(x)=−1 ma

Rysunek przedstawia wykres funkcji f zbudowany z 6 odcinków, przy czym punkty B=(2,−1) i C=(4,−1) należą do wykresu funkcji.Równanie f(x)=−1 ma A.dokładnie jedno rozwiązanie. B.dokładnie dwa rozwiązania. C.dokładnie trzy rozwiązania. D.nieskończenie wiele rozwiązań.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz