Średnia arytmetyczna czterech liczb: x−1, 3x, 5x+1 i 7x jest równa 72. Wynika stąd, że A.x=9 B.x=10 C.x=17 D.x=18

Średnia arytmetyczna czterech liczb: x−1, 3x, 5x+1 i 7x jest równa 72. Wynika stąd, że A.x=9 B.x=10 C.x=17 D.x=18
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz