W ciągu geometrycznym (an), określonym dla n≥1, wyraz a1=5, natomiast iloraz q=−2. Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa: A) −1705B) −1023

W ciągu geometrycznym (an)(an), określonym dla n≥1n≥1, wyraz a1=5a1=5, natomiast iloraz q=−2q=−2. Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa:A) −1705−1705B) −1023−1023

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz