W rosnącym ciągu geometrycznym (an), określonym dla n≥1, spełniony jest warunek a4=3a1. Iloraz q tego ciągu jest równy A.q=13–√3 B.q=13 C.q=3 D.q=3–√3

W rosnącym ciągu geometrycznym (an), określonym dla n≥1, spełniony jest warunek a4=3a1. Iloraz q tego ciągu jest równy A.q=13–√3 B.q=13 C.q=3 D.q=3–√3
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz