W równoległoboku ABCD punkt E jest środkiem boku BC. Przez punkty A i E poprowadzono prostą przecinającą prostą DC w punkcie F (jak na rysunku). Uzasadnij, że pole równoległoboku ABCD jest równe polu trójkąta AFD.

W równoległoboku ABCDABCD punkt EE jest środkiem boku BCBC. Przez punkty AA i EE poprowadzono prostą przecinającą prostą DCDC w punkcie FF (jak na rysunku). Uzasadnij, że pole równoległoboku ABCDABCD jest równe polu trójkąta AFDAFD.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz