W układzie współrzędnych zaznaczono punkt P=(−4,5). Tangens kąta α zaznaczonego na rysunku jest równy A.−5/4 B.−1 C.−4/5 D.−3–√3

W układzie współrzędnych zaznaczono punkt P=(−4,5). Tangens kąta α zaznaczonego na rysunku jest równy A.−5/4 B.−1 C.−4/5 D.−3–√3

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz