Wierzchołkiem paraboli o równaniu y=−3(x−2)2+4 jest punkt o współrzędnych A.(−2,−4) B.(−2,4) C.(2,−4) D.(2,4)

Wierzchołkiem paraboli o równaniu y=−3(x−2)2+4 jest punkt o współrzędnych A.(−2,−4) B.(−2,4) C.(2,−4) D.(2,4)

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz