Wykaż, że dla każdej liczby a>0 i dla każdej liczby b>0 prawdziwa jest nierówność 1a+1b≥4a+b

Wykaż, że dla każdej liczby a>0 i dla każdej liczby b>0 prawdziwa jest nierówność 1a+1b≥4a+b
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz