Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b prawdziwa jest nierówność (a+b2)2≤a2+b22.

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej aa i każdej liczby rzeczywistej bb prawdziwa jest nierówność (a+b2)2≤a2+b22(a+b2)2≤a2+b22.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz