Wykres funkcji f(x)=−12(x−3)2+2 ma dwa punkty wspólne z prostą o równaniu y=m, jeżeli: A) m<2B) m=2C) m=3D) m>3

Zadanie 10. (1pkt) Wykres funkcji f(x)=−12(x−3)2+2f(x)=−12(x−3)2+2 ma dwa punkty wspólne z prostą o równaniu y=my=m, jeżeli:A) m<2m<2B) m=2m=2C) m=3m=3D) m>3m>3

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz