...

Wykres funkcji f(x)=4x, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych różnych od 0, przesunięto wzdłuż osi Oy o 4 jednostki w górę. Otrzymany wykres można opisać wzorem:

Wykres funkcji f(x)=4xf(x)=4x, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych różnych od 00, przesunięto wzdłuż osi OyOy o 44 jednostki w górę. Otrzymany wykres można opisać wzorem:

Zobacz!

Dodaj komentarz