Wykres funkcji kwadratowej f(x)=12×2 przesunięto o cztery jednostki w prawo i otrzymano wykres funkcji g(x). Wyznacz zbiór wszystkich argumentów x, dla których funkcja g(x) przyjmuje wartości większe od 2.

Wykres funkcji kwadratowej f(x)=12x2f(x)=12×2 przesunięto o cztery jednostki w prawo i otrzymano wykres funkcji g(x)g(x). Wyznacz zbiór wszystkich argumentów xx, dla których funkcja g(x)g(x) przyjmuje wartości większe od 22.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz