Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2−6x−3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2−6x−3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych A.(−6,69) B.(−6,−3) C.(6,−3) D.(3,−12)
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz