Wzór ogólny ciągu (an) określonego dla wszystkich liczb naturalnych n≥1 ma postać an=n3−−√⋅n−−√3⋅n−−√6. Wynika stąd, że: A) a3=243−−−√11B) a3=9C) a3=243−−−√6D) a3=2

Wzór ogólny ciągu (an)(an) określonego dla wszystkich liczb naturalnych n≥1n≥1 ma postać an=n3−−√⋅n−−√3⋅n−−√6an=n3⋅n3⋅n6. Wynika stąd, że:A) a3=243−−−√11a3=24311B) a3=9a3=9C) a3=243−−−√6a3=2436D) a3=2

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz