Zbiorem rozwiązań nierówności (x−2)2≤14−(2−x)(x+2) jest przedział: A) ⟨−32,+∞)B) (−32,+∞)C) ⟨−1,3⟩D) (−∞,−32⟩

Zbiorem rozwiązań nierówności (x−2)2≤14−(2−x)(x+2) jest przedział:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz