...

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 3(1−x)>2(3x−1)−12x jest przedział

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 3(1−x)>2(3x−1)−12x jest przedział A.(−53;+∞) B.(−∞;53) C.(53;+∞) D.(−∞;−53)

Zobacz!

Dodaj komentarz