...

10. W trójkącie dwa boki mają 8 cm i 5 cm, a kąt między tymi bokami jest równy 150° Pole tego trójkąta jest równe: A. 20 cm² 8. 10√3 cm² C. 10√2 cm² D. 10 cm² 11. Na

10. W trójkącie dwa boki mają 8 cm i 5 cm, a kąt między tymi bokami jest równy 150° Pole tego trójkąta jest równe: A. 20 cm² 8. 10√3 cm² C. 10√2 cm² D. 10 cm² 11. Na

Zobacz!