...

Trasę etapu wyścigu kolarskiego o długości 150km pan Nowak pokonał w czasie o 1 godzinę i 50 minut krótszym niż jego kolega z drużyny, pan Kowalski. Średnia wartość prędkości, z jaką pan Nowak jechał na tym etapie, była o 11km/h większa od średniej wartości prędkości pana Kowalskiego na tej trasie. Oblicz średnie wartości prędkości, z jakimi przejechali całą trasę obaj zawodnicy.

Trasę etapu wyścigu kolarskiego o długości 150km150km pan Nowak pokonał w czasie o 11 godzinę i 5050 minut krótszym niż jego kolega z drużyny, pan Kowalski. Średnia wartość prędkości, z jaką pan Nowak jechał na tym etapie, była o 11km/h11km/h większa od średniej wartości prędkości pana Kowalskiego na tej trasie. Oblicz średnie wartości prędkości, z jakimi przejechali całą trasę obaj zawodnicy.

Zobacz!

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDS (zobacz rysunek) przekątna AC podstawy ma długość 42–√. Kąt ASC między przeciwległymi krawędziami bocznymi ostrosłupa ma miarę 60°. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDSABCDS (zobacz rysunek) przekątna ACAC podstawy ma długość 42–√42. Kąt ASCASC między przeciwległymi krawędziami bocznymi ostrosłupa ma miarę 60°60°. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zobacz!

Dane są dwa podzbiory zbioru liczb całkowitych: K={−4,−1,1,5,6} i L={−3,−2,2,3,4}. Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest dodatni.

Dane są dwa podzbiory zbioru liczb całkowitych: K={−4,−1,1,5,6}K={−4,−1,1,5,6} i L={−3,−2,2,3,4}L={−3,−2,2,3,4}. Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest dodatni.

Zobacz!

W trójkącie EFG bok EF ma długość 21. Prosta równoległa do boku EF przecina boki EG i FG trójkąta odpowiednio w punktach H oraz I (zobacz rysunek) w taki sposób, że |HI|=7 i |GI|=3. Wtedy długość odcinka FI jest równa:

 W trójkącie EFGEFG bok EFEF ma długość 2121. Prosta równoległa do boku EFEF przecina boki EGEG i FGFG trójkąta odpowiednio w punktach HH oraz II (zobacz rysunek) w taki sposób, że |HI|=7|HI|=7 i |GI|=3|GI|=3. Wtedy długość odcinka FIFI jest równa:

Zobacz!

Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez studentów I grupy, liczącej 40 studentów, jest równa 30. Dwudziestu studentów tworzących II grupę otrzymało w sumie 1800 punktów. Zatem średni wynik z tego egzaminu, liczony łącznie dla wszystkich studentów z obu grup, jest równy: A) 20 pktB) 30 pktC) 50 pkt

Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez studentów I grupy, liczącej 4040 studentów, jest równa 3030. Dwudziestu studentów tworzących II grupę otrzymało w sumie 18001800 punktów. Zatem średni wynik z tego egzaminu, liczony łącznie dla wszystkich studentów z obu grup, jest równy:A) 2020 pktB) 3030 pktC) 5050 pkt

Zobacz!

Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12:8:3:2. Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział największego inwestora? A) 12%B) 32%C) 48%

Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12:8:3:212:8:3:2. Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział największego inwestora?A) 12%12%B) 32%32%C) 48%48%

Zobacz!