...

Objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ABCS (tak jak na rysunku) jest równa 72, a promień okręgu wpisanego w podstawę ABC tego ostrosłupa jest równy 2. Oblicz tangens kąta między wysokością tego ostrosłupa i jego ścianą boczną.

Objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ABCS (tak jak na rysunku) jest równa 72, a promień okręgu wpisanego w podstawę ABC tego ostrosłupa jest równy 2. Oblicz tangens kąta między wysokością tego ostrosłupa i jego ścianą boczną.

Zobacz!

Dane są dwie prostokątne działki. Działka pierwsza ma powierzchnię równą 6000 m2. Działka druga ma wymiary większe od wymiarów pierwszej działki o 10 m i 15 m oraz powierzchnię większą o 2250 m2. Oblicz wymiary pierwszej działki.

Dane są dwie prostokątne działki. Działka pierwsza ma powierzchnię równą 6000 m2. Działka druga ma wymiary większe od wymiarów pierwszej działki o 10 m i 15 m oraz powierzchnię większą o 2250 m2. Oblicz wymiary pierwszej działki.

Zobacz!

W tabeli zestawiono oceny z matematyki uczniów klasy 3A na koniec semestru. Ocena 1 2 3 4 5 6 Liczba ocen 0 4 9 13 x 1 Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 3,6. Oblicz liczbę x ocen bardzo dobrych (5) z matematyki wystawionych na koniec semestru w tej klasie.

W tabeli zestawiono oceny z matematyki uczniów klasy 3A na koniec semestru. Ocena 1 2 3 4 5 6 Liczba ocen 0 4 9 13 x 1 Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 3,6. Oblicz liczbę x ocen bardzo dobrych (5) z matematyki wystawionych na koniec semestru w tej klasie.

Zobacz!