...

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, jeżeli wierzchołek paraboli, która jest jej wykresem, znajduje się w punkcie W=(−1,5), a ta funkcja w przedziale ⟨−2,2⟩ osiąga najmniejszą wartość równą −4.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, jeżeli wierzchołek paraboli, która jest jej wykresem, znajduje się w punkcie W=(−1,5)W=(−1,5), a ta funkcja w przedziale ⟨−2,2⟩⟨−2,2⟩ osiąga najmniejszą wartość równą −4−4.

Zobacz!

W kwadracie ABCD, w którym punkt E jest środkiem boku CD, poprowadzono przekątną BD i odcinek AE, które przecięły się w punkcie P. Uzasadnij, że suma pól trójkątów ABP i DEP stanowi 512 pola kwadratu ABCD.

 W kwadracie ABCDABCD, w którym punkt EE jest środkiem boku CDCD, poprowadzono przekątną BDBD i odcinek AEAE, które przecięły się w punkcie PP. Uzasadnij, że suma pól trójkątów ABPABP i DEPDEP stanowi 512512 pola kwadratu ABCDABCD.

Zobacz!