...

Długość krawędzi bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ABCDS jest równa 12 (zobacz rysunek). Krawędź boczna tworzy z wysokością tego ostrosłupa kąt α taki, że tgα=25√. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Długość krawędzi bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ABCDSABCDS jest równa 1212 (zobacz rysunek). Krawędź boczna tworzy z wysokością tego ostrosłupa kąt αα taki, że tgα=25√tgα=25. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zobacz!

W ciągu arytmetycznym (a1,a2,…,a39,a40) suma wyrazów tego ciągu o numerach parzystych jest równa 1340, a suma wyrazów ciągu o numerach nieparzystych jest równa 1400. Wyznacz ostatni wyraz tego ciągu arytmetycznego.

W ciągu arytmetycznym (a1,a2,…,a39,a40)(a1,a2,…,a39,a40) suma wyrazów tego ciągu o numerach parzystych jest równa 13401340, a suma wyrazów ciągu o numerach nieparzystych jest równa 14001400. Wyznacz ostatni wyraz tego ciągu arytmetycznego.

Zobacz!

Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że wylosowana liczba ma w zapisie dziesiętnym cyfrę dziesiątek, która należy do zbioru {1,3,5,7,9} i jednocześnie cyfrę jedności, która należy do zbioru {0,2,4,6,8}.

Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia AA polegającego na tym, że wylosowana liczba ma w zapisie dziesiętnym cyfrę dziesiątek, która należy do zbioru {1,3,5,7,9}{1,3,5,7,9} i jednocześnie cyfrę jedności, która należy do zbioru {0,2,4,6,8}{0,2,4,6,8}.

Zobacz!

Wierzchołki A i C trójkąta ABC leżą na okręgu o promieniu r, a środek S tego okręgu leży na boku AB trójkąta (zobacz rysunek). Prosta BC jest styczna do tego okręgu w punkcie C, a ponadto |AC|=r3–√. Wykaż, że kąt ACB ma miarę 120°

 Wierzchołki AA i CC trójkąta ABCABC leżą na okręgu o promieniu rr, a środek SS tego okręgu leży na boku AB trójkąta (zobacz rysunek). Prosta BCBC jest styczna do tego okręgu w punkcie CC, a ponadto |AC|=r3–√|AC|=r3. Wykaż, że kąt ACBACB ma miarę 120°

Zobacz!

W grupie 60 osób (kobiet i mężczyzn) jest 35 kobiet. Z tej grupy losujemy jedną osobę. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej osoby jest takie samo. Prawdopodobieństwa zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy mężczyznę, jest równe:

W grupie 6060 osób (kobiet i mężczyzn) jest 3535 kobiet. Z tej grupy losujemy jedną osobę. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej osoby jest takie samo. Prawdopodobieństwa zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy mężczyznę, jest równe:

Zobacz!

Dany jest prostopadłościan o wymiarach 30cm×40cm×120cm (zobacz rysunek), a ponadto dane są cztery odcinki a,b,c,d, o długościach – odpowiednio – 119cm, 121cm, 129cm i 131cm. matura z matematyki Przekątna tego prostopadłościanu jest dłuższa: A) tylko od odcinka aB) tylko od odcinków a i bC) tylko od odcinków a, b i c

Dany jest prostopadłościan o wymiarach 30cm×40cm×120cm30cm×40cm×120cm (zobacz rysunek), a ponadto dane są cztery odcinki a,b,c,da,b,c,d, o długościach – odpowiednio – 119cm119cm, 121cm121cm, 129cm129cm i 131cm131cm.

Przekątna tego prostopadłościanu jest dłuższa:A) tylko od odcinka aaB) tylko od odcinków aa i bbC) tylko od odcinków aa, bb i cc

Zobacz!

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie danych jest 5 punktów: A=(1,4), B=(−5,−1), C=(−5,3), D=(6,−4), P=(−30,−76). Punkt P należy do tej samej ćwiartki układu współrzędnych co punkt:

 W układzie współrzędnych na płaszczyźnie danych jest 55 punktów: A=(1,4)A=(1,4), B=(−5,−1)B=(−5,−1), C=(−5,3)C=(−5,3), D=(6,−4)D=(6,−4), P=(−30,−76)P=(−30,−76). Punkt PP należy do tej samej ćwiartki układu współrzędnych co punkt:

Zobacz!

Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym |AC|=|BC|. Na podstawie AB tego trójkąta leży punkt D, taki że |AD|=|CD|, |BC|=|BD| oraz ∢BCD=72° (zobacz rysunek). Wynika stąd, że kąt ACD ma miarę:

Dany jest trójkąt równoramienny ABCABC, w którym |AC|=|BC||AC|=|BC|. Na podstawie ABAB tego trójkąta leży punkt DD, taki że |AD|=|CD||AD|=|CD|, |BC|=|BD||BC|=|BD| oraz ∢BCD=72°∢BCD=72° (zobacz rysunek). Wynika stąd, że kąt ACDACD ma miarę:

Zobacz!