...

Pole powierzchni całkowitej pewnego stożka jest 3 razy większe od pola powierzchni pewnej kuli. Promień tej kuli jest równy 2 i jest taki sam jak promień podstawy tego stożka. Tworząca tego stożka ma długość równą:

 Pole powierzchni całkowitej pewnego stożka jest 33 razy większe od pola powierzchni pewnej kuli. Promień tej kuli jest równy 22 i jest taki sam jak promień podstawy tego stożka. Tworząca tego stożka ma długość równą:

Zobacz!

Dodaj komentarz