...

Matura operon 2015 zadanie 30 Dany jest kwadrat o boku a=6. W ten kwadrat wpisano trójkąt równoboczny w ten sposób, że jeden wierzchołek trójkąta jest wierzchołkiem kwadratu, a przeciwlegly bok trójkąta jest równoległy do przekątnej kwadratu (patrz rysunek). Wykaż, że bok trójkąta jest równy 6(√6-√2).

Dany jest kwadrat o boku a=6. W ten kwadrat wpisano trójkąt równoboczny w ten sposób, że jeden wierzchołek trójkąta jest wierzchołkiem kwadratu, a przeciwlegly bok trójkąta jest równoległy do przekątnej kwadratu (patrz rysunek). Wykaż, że bok trójkąta jest równy 6(√6-√2).

Zobacz!

Matura operon 2015 zadanie 31 Dana jest funkcja określona wzorem f(x)=ax2+bx+c. Wartość największa funkcji jest równa 10. Funkcja jest rosnąca jedynie w przedziale (−∞,2⟩, a do jej wykresu należy punkt A=(4,−2). Wyznacz wartości współczynników a,b,c.

Dana jest funkcja określona wzorem f(x)=ax2+bx+c. Wartość największa funkcji jest równa 10. Funkcja jest rosnąca jedynie w przedziale (−∞,2⟩, a do jej wykresu należy punkt A=(4,−2). Wyznacz wartości współczynników a,b,c.

Zobacz!