...

Matura sierpień 2010 zadanie 33 Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny ABCDEF o podstawach ABC i DEF i krawędziach bocznych AD, BE i CF. Oblicz pole trójkąta ABF wiedząc, że |AB|=10 i |CF|=11. Narysuj ten graniastosłup i zaznacz na nim trójkąt ABF.

Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny ABCDEF o podstawach ABC i DEF i krawędziach bocznych AD, BE i CF. Oblicz pole trójkąta ABF wiedząc, że |AB|=10 i |CF|=11. Narysuj ten graniastosłup i zaznacz na nim trójkąt ABF.

Zobacz!