...

Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny ABCDEF o podstawach ABC i DEF i krawędziach bocznych AD, BE i CF. Oblicz pole trójkąta ABF wiedząc, że |AB|=10 i |CF|=11. Narysuj ten graniastosłup i zaznacz na nim trójkąt ABF.

Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny ABCDEFABCDEF o podstawach ABCABC i DEFDEF i krawędziach bocznych ADAD, BEBE i CFCF. Oblicz pole trójkąta ABFABF wiedząc, że |AB|=10|AB|=10 i |CF|=11|CF|=11. Narysuj ten graniastosłup i zaznacz na nim trójkąt ABFABF.

Zobacz!