...

Dany jest prostopadłościan o wymiarach 30cm×40cm×120cm (zobacz rysunek), a ponadto dane są cztery odcinki a,b,c,d, o długościach – odpowiednio – 119cm, 121cm, 129cm i 131cm. matura z matematyki Przekątna tego prostopadłościanu jest dłuższa: A) tylko od odcinka aB) tylko od odcinków a i bC) tylko od odcinków a, b i c

Dany jest prostopadłościan o wymiarach 30cm×40cm×120cm30cm×40cm×120cm (zobacz rysunek), a ponadto dane są cztery odcinki a,b,c,da,b,c,d, o długościach – odpowiednio – 119cm119cm, 121cm121cm, 129cm129cm i 131cm131cm.

Przekątna tego prostopadłościanu jest dłuższa:A) tylko od odcinka aaB) tylko od odcinków aa i bbC) tylko od odcinków aa, bb i cc

Zobacz!

Dodaj komentarz