...

W układzie współrzędnych punkt S=(40;40) jest środkiem odcinka KL, którego jednym z końców jest punkt K=(0;8). Zatem:

W układzie współrzędnych punkt S=(40;40)S=(40;40) jest środkiem odcinka KLKL, którego jednym z końców jest punkt K=(0;8)K=(0;8). Zatem:

Zobacz!

Dodaj komentarz