Dany jest trójkąt ABC. Odcinek CD jest wysokością tego trójkąta, punkt E jest środkiem boku BC (tak jak na rysunku) i |CD|=|DE|. Udowodnij, że trójkąt CDE jest równoboczny.

Dany jest trójkąt ABCABC. Odcinek CDCD jest wysokością tego trójkąta, punkt EE jest środkiem boku BCBC (tak jak na rysunku) i |CD|=|DE||CD|=|DE|. Udowodnij, że trójkąt CDECDE jest równoboczny.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz