Dane są liczby: a=log319, b=log33, c=log3127. Który z poniższych warunków jest prawdziwy? A) c

Dane są liczby: a=log319a=log3⁡19, b=log33b=log3⁡3, c=log3127c=log3⁡127. Który z poniższych warunków jest prawdziwy?A) c<b<ac<b<aB) b<c<ab<c<aC) a<c<ba<c<b

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz