W trójkącie EFG bok EF ma długość 21. Prosta równoległa do boku EF przecina boki EG i FG trójkąta odpowiednio w punktach H oraz I (zobacz rysunek) w taki sposób, że |HI|=7 i |GI|=3. Wtedy długość odcinka FI jest równa:

 W trójkącie EFGEFG bok EFEF ma długość 2121. Prosta równoległa do boku EFEF przecina boki EGEG i FGFG trójkąta odpowiednio w punktach HH oraz II (zobacz rysunek) w taki sposób, że |HI|=7|HI|=7 i |GI|=3|GI|=3. Wtedy długość odcinka FIFI jest równa:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz