Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3,4,…,30} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe: A) 430B) 530

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3,4,…,30}{1,2,3,4,…,30} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe:A) 430430B) 530530

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz