Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez studentów I grupy, liczącej 40 studentów, jest równa 30. Dwudziestu studentów tworzących II grupę otrzymało w sumie 1800 punktów. Zatem średni wynik z tego egzaminu, liczony łącznie dla wszystkich studentów z obu grup, jest równy: A) 20 pktB) 30 pktC) 50 pkt

Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez studentów I grupy, liczącej 4040 studentów, jest równa 3030. Dwudziestu studentów tworzących II grupę otrzymało w sumie 18001800 punktów. Zatem średni wynik z tego egzaminu, liczony łącznie dla wszystkich studentów z obu grup, jest równy:A) 2020 pktB) 3030 pktC) 5050 pkt

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz